Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
OÜ Cityclub mängukohtade sulgemine aadressidel Valli tn 1, Vikerlasee tn 23 ja Sadama tn 6/8 ning nõusoleku andmine õnnemängude korraldamise tähtaja pikendamiseks aadressil Pärnu mnt 12
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2008 korraldus number 2237
Redaktsiooni kehtivus:23.12.2008 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 30.12.2009 nr 2196

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2008 nr 2237-k

 

 

OÜ Cityclub mängukohtade sulgemine aadressidel Valli tn 1, Vikerlase tn 23 ja Sadama tn 6/8 ning nõusoleku andmine õnnemängude korraldamise tähtaja pikendamiseks aadressil Pärnu mnt 12

 

 

 

Hasartmänguseaduse § 7 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 määruse nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine § 1 lg 1 ning tulenevalt OÜ Cityclub 24. oktoobri 2008 avaldusest nr HKK-87 ning Hasartmängu mängukohtade komisjoni 17. detsembri 2008 koosoleku protokollist nr 1-5.9/65:

 

 

 

     

1. Võtta seisukoht, et OÜ Cityclub sulgeb mängukohad aadressil Valli tn 1 alates 1. maist 2009, Vikerlase tn 23 ja Sadama tn 6/8 alates 1. veebruarist 2009.

2. Anda nõusolek OÜ-le Cityclub (äriregistrikood 10963395, J.Köleri 2, Tallinn) õnnemängude korraldamise tähtaja pikendamiseks Tallinnas aadressil Pärnu mnt 12 tähtajaga viis aastat.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Maksu- ja Tolliametile, OÜ-le Cityclub ja Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär