Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lillepeenarde, -tornide, -amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi korraldaja määramine, žürii moodustamine ja auhinnafondi kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2008 korraldus number 2232
Redaktsiooni kehtivus: - 18.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.05.2011 nr 848

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2008 nr 2232-k

 

 

Lillepeenarde, -tornide, -amplite ja ‑kompositsioonide kujunduse ideekonkursi korraldaja määramine, žürii moodustamine ja auhinnafondi kinnitamine

 

 

 

Riigihangete seaduse § 9, § 80 lg 5 ja 6, § 81, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

     

1. Tallinna Keskkonnaametil korraldada ideekonkurss nimetusega „Lillepeenarde, -tornide, ‑amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkurss”, lähtudes riigihangete seaduse ideekonkursi ja avatud hankemenetluse korraldamise sätetest.

2. Moodustada lillepeenarde, -tornide, -amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursile esitatavate ideekavandite hindamiseks ja hinnatud ideekavandite paremusjärjestuse ning ideekonkursi võitjatele antavate auhindade määramiseks žürii, kinnitada selle koosseis ja ülesanded vastavalt lisale.

3. Kinnitada ideekonkursi auhinnafondi suuruseks 200 000 krooni. Auhinnad maksab välja Tallinna Keskkonnaamet 2009. aasta eelarves selleks ette nähtud rahalistest vahenditest järgmiselt:

I auhind – 125 000 krooni;

II auhind – 50 000 krooni;

III auhind – 25 000 krooni.

4. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008

korralduse nr 2232-k

LISA

 

Lillepeenarde, -tornide, -amplite ja ‑kompositsioonide kujunduse ideekonkursi žürii koosseis ja ülesanded

 

 

 

1.      Lillepeenarde, -tornide, -amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi žürii koosseis:

Esimees

Deniss Boroditš

Tallinna abilinnapea

Esimehe asetäitja

Karmen Kähr

Tallinna Keskkonnaamet, haljastuse osakond, osakonna juhataja-linnaaednik

Liikmed

Urmas Kaldaru

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, linnakujunduse ja haljastuse osakond, linnadisainer

 

Helen Kallaste

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, muinsuskaitse osakond, peaspetsialist

 

Virge Hinno

Haabersti Linnaosa Valitsus, haldusosakond, juhataja asetäitja

 

Mariana Lõsenko

Pirita Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakond, peaspetsialist

 

Urmas Kõpp

Mustamäe Linnaosa Valitsus, linnakujunduse ja heakorra osakond, peaspetsialist

 

Margus Nõlvak

Nõmme Linnaosa Valitsus, linnavara osakond, osakonna juhataja

 

Anu Sügis

Kristiine Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakond, juhtivspetsialist

 

Mart Mets

Kesklinna Valitsus, linnakeskkonna osakond, haljastuse peaspetsialist

 

Arvo Soorand

Põhja-Tallinna Valitsus, linnamajanduse osakond, juhataja asetäitja

 

Moonika Vister

Lasnamäe Linnaosa Valitsus, linnamajanduse osakond, peaspetsialist

 

Ulve Pärn

Tallinna Kommunaalamet, hooldusosakond, peaspetsialist

Sekretär

Ly Pärn

Tallinna Keskkonnaamet, heakorra ja investeeringute sektor, peaspetsialist

2. Žürii hindab ideekonkursile esitatavaid ideekavandeid ja selgitab välja hinnatud ideekavandite paremusjärjestuse ning ideekonkursi võitjatele antavad auhinnad. Žürii võib vajaduse korral kaasata ideekavandite hindamiseks eksperte, kellel puudub otsustamisel hääleõigus ja kelle arvamus on žüriile soovituslik.

3. Ideekavandite paremusjärjestuse selgitab žürii välja ideekonkursi kutses ja hankedokumentides toodud ideekavandite hindamise kriteeriumite alusel. Kui võrdse arvu väärtuspunkte on saanud mitu ideekonkursile esitatud ideekavandit, otsustab lõpliku ideekavandite paremusjärjestuse žürii esimees. Žürii on oma otsustes ja arvamustes sõltumatu ning lähtub üksnes ideekonkursi kutses ja hankedokumentides sätestatud kriteeriumitest.  

4. Žürii sekretäril ei ole hääleõigust.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär