Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
F.Dostojevski pronkspüstiga mälestussamba (Kanuti aed, Mere pst 7) tasuta omandamine
Tallinna Linnavalitsus 17.12.2008 korraldus number 2178
Redaktsiooni kehtivus:17.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. detsember 2008 nr 2178-k

 

 

F. Dostojevski pronksbüstiga mälestussamba (Kanuti aed, Mere pst 7) tasuta omandamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, § 65 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ning tulenevalt Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liit Eestis 12. mai 2008 ja 14. oktoobri 2008 kirjade eesmärgiga anda F. Dostojevski mälestussammas tasuta Tallinna Kesklinna Valitsuse bilanssi:

 

 

1. Omandada tasuta mittetulundusühingult VENE HARIDUS- JA HEATEGEVUSÜHINGUTE LIIT EESTIS (registrikood 80031440, asukoht Mere pst 5, 10111 Tallinn) Kanuti aias (Mere pst 5, Tallinn) asuv F. Dostojevski pronksbüstiga mälestussammas ja anda see Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada punktis 1 nimetatud vara vastuvõtmine.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja mittetulundusühingule VENE HARIDUS- JA HEATEGEVUSÜHINGUTE LIIT EESTIS.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär