Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Keskkonnaohtlike sõidukite käitlemise ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 17.12.2008 korraldus number 2172
Redaktsiooni kehtivus:17.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. detsember 2008 nr 2172-k

 

 

Keskkonnaohtlike sõidukite käitlemise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Jäätmeseaduse § 2 lg 1 ja 2, § 9, § 17 lg 1, § 25 lg 2 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning tulenevalt vajadusest muuta komisjoni koosseisu:

 

 

1. Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 2007 korralduse nr 1198-k „Keskkonnaohtlike sõidukite käitlemise ajutise komisjoni moodustamine ning volituste andmine käitlustoimingute korraldamiseks“ punktiga 1 kinnitatud keskkonnaohtlike sõidukite käitlemise ajutise komisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1.1. komisjonist arvatakse välja komisjoni liikmed Tiia-Liis Jürgenson ja Margo Reiska;

1.2. komisjoni liikmeks kinnitatakse Ruth Pärn – Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna juhataja.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Ruth Pärnale, Tiia-Liis Jürgensonile ja Margo Reiska-le.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär