Tallinna Linnavolikogu 18.12.2008 otsus number 245.
Revisjonikomisjoni 2009. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine