Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 "Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2008 määrus number 50
Jõustumine:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

11. detsember 2008 nr 50

 

 

Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“
muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2 ning kooskõlas maksukorralduse seaduse § 3 lg‑ga 3 ja kohalike maksude seaduse § 2 lg‑ga 1 ning § 5 pga 6 ning § 11 lg‑tega 1 ja 2.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 4.2.5 muudetakse ning määratakse V tänavagrupi maksumääraks 3000 krooni ööpäevas ja 600 krooni ajavahemikul 20.00–06.00;

2) punkti 4.2.6 muudetakse ning määratakse VI tänavagrupi maksumääraks 1500 krooni ööpäevas ja 300 krooni ajavahemikul 20.00–06.00;

3) punkti 6.1.2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“6.1.2 liikluseks suletud ala aadressi ja tasapinna ristkoordinaate X´ ja Y´ (tasapinnaline ristkoordinaatide süsteem L‑EST kohaselt);“;

4) määrust täiendatakse punktiga 8.4 järgmises sõnastuses:

8.4 Tagastusnõude rahuldamise või mitterahuldamise kohta teeb põhistatud otsuse käesoleva määruse punktis 9.3.2 nimetatud maksuhaldur.“;

5) punkti 9.3.5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“9.3.5 liiklusteenistuse liikluse järelevalve osakonna peaspetsialist;“;

6) punkti 9.3.6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“9.3.6 liiklusteenistuse liikluse järelevalve osakonna vanemspetsialist;“;

7) määrust täiendatakse punktiga 9.3.7 järgmises sõnastuses:

“9.3.7 liiklusteenistuse liikluse järelevalve spetsialist;“;

8) määrust täiendatakse punktiga 9.3.8 järgmises sõnastuses:

“9.3.8 jurist.“.

§ 2.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees