Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) Kultuuriprogrammi 2007–2013 välisprojektis "Aianduse kunst", sildfinantseerimisega nõustumine ja volituste andmine Ain
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2008 otsus number 236
Redaktsiooni kehtivus:11.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. detsember 2008 nr 236

 

 

 

 

Osalemine Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) Kultuuriprogrammi 2007–2013 välisprojektis “Aianduse kunst“, sildfinantseerimisega nõustumine ja volituste andmine Ain Valdmannile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 22 lg 1 p 8 ja § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 “Välisprojektides osalemise kord“ § 6 lg 2 p 1, § 9 lg 1 p 1 ja § 10 lg 2 alusel ja arvestades linnavalitsuse ettepanekut,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) Kultuuriprogrammi 2007–2013 välisprojektis “Aianduse kunst“ (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Kommunaalamet, registrikood 75014913, aadress Mündi 2, 15197 Tallinn.

3. Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmanni Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega 6 258 640 krooni, Tallinna projekti eelarvega 938 796 krooni, millest välistoetus on 445 177 krooni ning Tallinna linna omafinantseering kokku 493 619 krooni. Tallinna projekti eelarve on 2009. aastal 484 263 krooni ja 2010. aastal 454 533 krooni.

5. Tallinna Linnavalitsusel planeerida 2009. aasta eelarves linna omafinantseeringu katteks 254 625 krooni ning 2010. aasta eelarves 238 994 krooni.

6. Nõustuda projekti sildfinantseerimise avamisega Tallinna Kommunaalametile projekti täitmiseks ettenähtud kulutuste katmiseks ja linnavalitsusel näha ette antud projekti sildfinantseerimine 2009. aastal mahus 229 638 krooni ning 2010. aastal mahus 215 539 krooni.

7. Tallinna Kommunaalametil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja finantsteenistusele.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees