Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna eelarvest eraldatud vahendite ja linnavara kasutamise kontroll Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse poolt, sealhulgas linna äriühingute ja sihtasutuste
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2008 otsus number 240
Redaktsiooni kehtivus:11.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. detsember 2008 nr 240

 

 

 

 

Tallinna linna eelarvest eraldatud vahendite ja linnavara kasutamise kontroll Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse poolt, sealhulgas linna äriühingute ja sihtasutuste majandustegevuse kontrollimiseks loodud süsteemi tõhususe kontrollimine aastatel 2006–2007

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 4. septembri 2008 revisjoniaktist nr 11/08 “Tallinna linna eelarvest eraldatud vahendite ja linnavara kasutamise kontroll Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse poolt, sealhulgas linna äriühingute ja sihtasutuste majandustegevuse kontrollimiseks loodud süsteemi tõhususe kontrollimine aastatel 2006–2007“, revisjonikomisjoni 29. septembri 2008 otsusest nr 10 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2008 seisukohast revisjonikomisjoni otsuse ja revisjoniakti kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Märkida, et kontrollitud perioodil 2006–2007 on Sihtasutus Tallinna Lauluväljak ning Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus kasutanud eelarvelisi vahendeid sihipäraselt ning rakendatud kontrollimehhanismid nimetatud sihtasutuste põhiülesannete täitmise jälgimiseks ja majandustegevuse kontrollimiseks on piisavad.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees