Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
OLYMPIC CASINO EESTI AS mängukoha sulgemine aadressil Majaka tn 10 ja nõusoleku andmine õnnemängu mängukoha avamiseks aadressil Männiku tee 89
Tallinna Linnavalitsus 10.12.2008 korraldus number 2105
Redaktsiooni kehtivus:10.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2008 nr 2105-k

 

 

OLYMPIC CASINO EESTI AS mängukoha sulgemine aadressil Majaka tn 10 ja nõusoleku andmine õnnemängu mängukoha avamiseks aadressil Männiku tee 89

 

 

 

Hasartmänguseaduse § 7 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 määruse nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine § 1 lg 1 ning tulenevalt OLYMPIC CASINO EESTI AS 14. novembri 2008 avaldusest T-3/691 ning Hasartmängu mängukohtade komisjoni 2. detsembri 2008 koosoleku protokollist nr 1-5.9/62:

 

 

1. Võtta seisukoht, et OLYMPIC CASINO EESTI AS sulgeb õnnemängu mängukoha aadressil Majaka tn 10 alates 1. aprillist 2009.

2. Anda nõusolek OLYMPIC CASINO EESTI AS-le (äriregistrikood 10011039, F.R.Kreutzwaldi 23, Tallinn) õnnemängu mängukoha avamiseks Tallinnas aadressil Männiku tee 89 tähtajaga kolm aastat.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks OLYMPIC CASINO EESTI AS-le, Maksu- ja Tolliametile, Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär