Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 10.12.2008 määrus number 89 [RT IV, 27.06.2013, 49]
Jõustumine:15.12.2008
Redaktsiooni kehtivus:15.12.2008 - ... [RT IV, 27.06.2013, 49]

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 10. detsember 2008 nr 89

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2
p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2008 korraldusega nr 1603-k kehtestatud Paldiski mnt 62, 68, 68a ja 68c kinnistute detailplaneeringust.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Põhja-Tallinna linnaosas Merimetsa asumis Paldiski mnt 62, 68, 68a ja 68c kinnistute detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Merelahe tee vastavalt lisale.

§ 2.  Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3.  Määrus jõustub 15. detsembril 2008.

 

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

10. detsembri 2008 määruse nr 89

“Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas“

LISA

Merelahe tee skeem

 

 

 

 

Merelahe tee skeem