Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse narkomaania ja AIDSi ennetamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.12.2008 määrus number 88
Jõustumine:08.12.2008
Redaktsiooni kehtivus:08.12.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

3. detsember 2008 nr 88

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse narkomaania ja
AIDSi ennetamise komisjoni koosseisu
muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  §  30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse  § 50¹ lg 2 ning Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 2001 määrusega nr 45 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse narkomaania ja AIDSi ennetamise komisjoni põhimääruse punkti 2.2 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 2001 määruse nr 45 „Tallinna Linnavalitsuse narkomaania ja AIDSi ennetamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine“ punktiga 2 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse narkomaania ja AIDSi ennetamise komisjoni koosseisu järgmiselt:

1) arvata komisjoni koosseisust  välja Agnes Taro ja Jaak Raie;

2) nimetada komisjoni liikmeks Rein Ilves Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja ja Anne Kleinberg Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla psühhiaatriateenistuse juhataja.

§ 2.  Määrus jõustub 8. detsembril 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes