Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aktsiaseltsi NOVOLOTO õnnemängu mängukoha tegevuse lõpetamine aadressil Tartu mnt 24 ja nõusoleku andmine õnnemängu mängukoha tegevuse jätkamiseks aadressil Pae tn 72
Tallinna Linnavalitsus 26.11.2008 korraldus number 2025
Redaktsiooni kehtivus:26.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. november 2008 nr 2025-k

 

 

Aktsiaseltsi NOVOLOTO õnnemängu mängukoha tegevuse lõpetamine aadressil Tartu mnt 24 ja nõusoleku andmine õnnemängu mängukoha tegevuse jätkamiseks aadressil Pae tn 72

 

 

 

Hasartmänguseaduse § 7 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 määruse nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine“ § 1 lg 1 ning tulenevalt Aktsiaseltsi NOVOLOTO 31. oktoobri 2008 taotlusest nr 02/188 ning Hasartmängu mängukohtade komisjoni 19. novembri 2008 koosoleku protokollist nr 1-5.9/61:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2008 korraldust nr 1020-k „Aktsiaseltsi NOVOLOTO mängukoha sulgemine aadressil Pae tn 72, taotluse tagasivõtmine aadressil Pärnu mnt 2 hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks ning Aktsiaseltsile NOVOLOTO nõusoleku andmine õnnemängu mängukohtade avamiseks aadressidel Mere pst 4b ja Mere pst 10“ alljärgnevalt:

1.1 pealkiri sõnastada: „Aktsiaseltsi NOVOLOTO õnnemängu mängukoha sulgemine aadressil Tartu mnt 24, õnnemängu mängukoha tegevuse jätkamine aadressil Pae tn 72, taotluse tagasivõtmine aadressil Pärnu mnt 2 hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks ning Aktsiaseltsile NOVOLOTO nõusoleku andmine õnnemängu mängukohtade avamiseks aadressidel Mere pst 4b ja Mere pst 10“;

1.2 asendada punktis 1 sõnad „lõpetab aadressil Pae tn 72 asuva õnnemängu mängukoha tegevuse 1. detsembrist 2008“ sõnadega „jätkab aadressil Pae tn 72 asuva õnnemängu mängukoha tegevust tähtajaga  kuni 28. november 2010, lõpetab aadressil Tartu mnt 24 asuva õnnemängu mängukoha tegevuse 1. detsembrist 2008“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile NOVOLOTO, Maksu- ja Tolliametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär