Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linna eluasemekomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 26.11.2008 määrus number 86
Jõustumine:01.12.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.12.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

26. november 2008 nr 86

 

 

 

 

 

Linna eluasemekomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 määrusega nr 39 kinnitatud linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra punktidega 4 ja 5.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2003 määruse nr 7 “Tallinna Linnavalitsuse korterikomisjoni tegevuse lõpetamine ja linna eluasemekomisjoni moodustamine ning koosseisu kinnitamine“ punktiga 2 kinnitatud linna eluasemekomisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Nikolai Degtjarenko;

2) kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Linnavolikogu linnavarakomisjoni liige Michel Zdankevitch.

§ 2.  Määrus jõustub 1. detsembril 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas  Sepp

 

Linnasekretär