Tallinna Linnavolikogu 13.11.2008 otsus number 226.
Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametis alates 2005. aastast.

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine