Tallinna Linnavolikogu 13.11.2008 otsus number 226.
Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametis alates 2005. aastast.

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord Tvk m 20 04.04.2002 15.04.2002