Tallinna Linnavolikogu 13.11.2008 otsus number 226.
Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametis alates 2005. aastast.

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996