Linnavolikogu õiguskomisjoni aseesimehe valimine

Tallinna Linnavolikogu 13.11.2008 otsus number 221

Redaktsiooni kehtivus 13.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

13. november 2008 nr 221

 

 

 

 

Linnavolikogu õiguskomisjoni aseesimehe valimine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 461, § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 lg 1, § 313 ja § 37 lg 8 alusel, tulenevalt Tiit Sinissaare 31. oktoobri 2008 tagasiastumise avaldusest ning salajase hääletamise tulemustest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Valida linnavolikogu õiguskomisjoni aseesimeheks Lagle Parek.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees