Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna "Tallinna Kultuuritegu 2008" preemiasaajate väljaselgitamiseks

Tallinna Linnavalitsus 12.11.2008 korraldus number 1916
Kehtetuks tunnistamine 25.02.2009
Redaktsiooni kehtivus 12.11.2008 - ...

KEHTETU:

Tlv k 25.02.2009 nr 304

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. november 2008 nr 1916-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna „Tallinna Kultuuritegu 2008“ preemiasaajate väljaselgitamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ning tulenevalt vajadusest tunnustada loomeinimesi ja organisatsioone nende tegevuse eest linna kultuurielu rikastamisel:

 

 

1.  Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon tunnustusauhinna “Tallinna Kultuuritegu 2008“ preemiasaajate väljaselgitamiseks.

2.  Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

esimees: Kaia Jäppinen          Tallinna abilinnapea;

liikmed:  Anu Kivilo                  Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja;

Lennart Sundja          Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja;

3. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema:

              Tarmo Lausing          Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees;

              Jüri Leiten                   Tallinna Filharmoonia direktor;

              Linnar Priimägi            Tallinna Ülikooli dotsent;

              Sirje Helme                Kumu kunstimuuseumi direktor;

              Jaanus Rohumaa         Tallinna Linnateatri lavastaja.                   

4. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsuse istungile 2009. aasta jaanuaris.

5. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär