Tallinna Linnavalitsus 12.11.2008 korraldus number 1916.
Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna "Tallinna Kultuuritegu 2008" preemiasaajate väljaselgitamiseks

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine