Tallinna Linnavalitsus 12.11.2008 korraldus number 1916.
Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna "Tallinna Kultuuritegu 2008" preemiasaajate väljaselgitamiseks

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996