Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 12.11.2008 korraldus number 1912
Redaktsiooni kehtivus: - 23.05.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 23.05.2012 nr 760

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. november 2008 nr 1912-k

 

 

Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseisu
muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 ja  Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2008 määruse nr 46 „Tallinna Tervisekoalitsiooni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine” § 5 alusel:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008 korraldusega nr 1254-k kinnitatud Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseisust välja Tõnu Tuppits;

1.2 kinnitada Tallinna Tervisekoalitsiooni liikmeks Arvo Käärd Tallinna Keskkonnaameti juhataja.

2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tõnu Tuppitsale ja Arvo Käärdile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär