Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 12.11.2008 korraldus number 1908
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. november 2008 nr 1908-k

 

 

Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 2008 korraldusega nr 913 „Keskkonnaameti juhataja ametist vabastamine“ ning 25. juuni 2008 korraldusega nr 1156 „Keskkonnaameti juhataja ametisse nimetamine“:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2007 korraldusega nr 25-k „Ajutise komisjoni moodustamine Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks“ moodustatud ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Tõnu Tuppits ja Arvo Teder;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeteks Tallinna Keskkonnaameti juhataja Arvo Käärd ja Tallinna Linnakantselei ekspert Väino Sarnet.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär