Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Mustamäe linnaosas Parditiigi rajatised)
Tallinna Linnavalitsus 12.11.2008 korraldus number 1906
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. november 2008 nr 1906-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Mustamäe linnaosas Parditiigi rajatised)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17 :

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Mustamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Parditiigi rajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 12. novembri 2008

korralduse nr 1906-k

LISA

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Mustamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Parditiigi rajatised

 

Jrk

Töö nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

nr.

 

 

 

 

 

Sadevesi

 

 

 

1

Dreenid

tk

3

38231,04

2

Kraavid

m

30

1441,41

 

Kokku sadevesi:

 

 

39 672,45

 

Teed

 

 

 

3

Graniitsõelmetest teed

647,1

361672,08

4

UNI-kivi kattega teed

3192

2928273,82

 

Kokku teed:

 

 

3 289 945,90

 

Haljastus

 

 

 

5

Muru

2710

147190,94

 

Kokku haljastus:

 

 

147 190,94

 

Objekt kokku:

 

 

3 476 809,29

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär