Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
12.11.2008- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine OLYMPIC CASINO EESTI AS-le hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks aadressil Pae tn 76
Tallinna Linnavalitsus 12.11.2008 korraldus number 1904
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. november 2008 nr 1904-k

 

 

Nõusoleku andmine OLYMPIC CASINO EESTI AS-le hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks aadressil Pae tn 76

 

 

 

Hasartmänguseaduse § 7 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 määruse nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine“ § 2 lg 1 ning tulenevalt OLYMPIC CASINO EESTI AS 12. septembri 2008 avaldusest nr T-3/555 ja Hasartmängu mängukohtade komisjoni 30. oktoobri 2008 koosoleku protokolli nr 1-5.9/53 päevakorrapunktist 3:

 

 

1. Anda nõusolek OLYMPIC CASINO EESTI AS-le (äriregistri kood 10011039, Fr.R.Kreutzwaldi 23, Tallinn) hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks Tallinnas aadressil Pae tn 76 tähtajaga üks aasta.

2. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Maksu- ja Tolliametile, OLYMPIC CASINO EESTI AS-le ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär