Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise alatise komisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 12.11.2008 korraldus number 1897
Redaktsiooni kehtivus:17.01.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 17.01.2018 nr 66
Tlv k 27.04.2011 nr 684

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. november 2008 nr 1897-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise alatise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 12. novembri 2008 määruse nr 83 „Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhtektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamiseks, komisjoni põhimääruse ning arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise aluste kinnitamine” § 5 lg 6:

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise alalise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Kalle Klandorf             Tallinna abilinnapea;

                        (Tlv k 27.04.2011 nr 684)

Aseesimees:      Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja;

Liikmed:          Tarmo Sulg                    Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja;

                        (Tlv k 27.04.2011 nr 684)

            Ain Järve                      asutuse Kadrioru Park juhataja;

                        Jüri Lump                  Tallinna Kesklinna vanema asetäitja;

                        (Tlv k 27.04.2011 nr 684)

Boris Dubovik              Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja;

(Tlv k 17.01.2018 nr 66)

Urmas Kaldaru             Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnadisainer;

Sekretär:          Eva Tallo                Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhtivspetsialist.

                        (Tlv k 27.04.2011 nr 684;
                         Tlv k 17.01.2018 nr 66)

2. Kutsuda komisjoni töös osalema Aktsiaselts KH Energia-Konsult arendusosakonna juhataja Toomas Roosna ning Elektrilevi OÜ teenuste juht Andrus Kraht.
(Tlv k 17.01.2018 nr 66)

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldus nr 2061-k „Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise aluste kinnitamine ja ajutise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamiseks”.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär