Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tn 84, 92, 94, Mooni tn 97/Tildri tn 15, Mooni tn 98, 99, 100, 100A, Vaablase tn 12/Mooni tn 101, Mooni tn 109 ja A.H.Tammsaare tee 88, 88A, 88b, 90, 94, 94B katastriüksuste aadresside muutmine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.11.2008 korraldus number 1835
Redaktsiooni kehtivus:05.11.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. november 2008 nr 1835-k

 

 

Mooni tn 84, 92, 94, Mooni tn 97/Tildri tn 15, Mooni tn 98, 99, 100, 100A, Vaablase tn 12/Mooni tn 101, Mooni tn 109 ja A. H. Tammsaare tee 88, 88A, 88b, 90, 94, 94B katastriüksuste aadresside muutmine Mustamäe linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, lg 6, § 9 lg 1, § 10 lg 3 ja § 18 lg 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p‑ga 1.3.2 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2008 määruse nr 43 „Tänavanimede määramine Mustamäe linnaosas“ § 1 p-st 1 ja Mooni tänava ning A. H. Tammsaare tee aadresside korrastamise vajadusest:

 

 

1. Muuta katastriüksuste aadressid alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress –   Mooni tn 84

Katastritunnus – 78405:503:0480

Kinnistusregistri registriosa – 1459701

Uus aadress – Kiili tn 4

1.2 Senine aadress –   Mooni tn 92

Katastritunnus – 78405:503:0920

Kinnistusregistri registriosa – 2984101

Uus aadress – Kiili tn 14

1.3 Senine aadress – Mooni tn 94

Katastritunnus – 78407:701:7191

Kinnistusregistri registriosa – 3139501

Uus aadress – Kiili tn 12

1.4  Senine aadress – Mooni tn 97/Tildri tn 15

Katastritunnus – 78405:503:0830

Kinnistusregistri registriosa – 4198901

Uus aadress – Kiili tn 1

1.5  Senine aadress – Mooni tn 98

Katastritunnus – 78405:503:0590

       Kinnistusregistri registriosa – 1547001

       Uus aadress – Kiili tn 6

1.6  Senine aadress – Mooni tn 99

Katastritunnus – 78405:503:0650

Kinnistusregistri registriosa – 1617701

Uus aadress – Kiili tn 3

1.7 Senine aadress – Mooni tn 100

Katastritunnus – 78405:503:0032

Kinnistusregistri registriosa – 19241801, hoonestusõiguse registriosa - 21675101

Uus aadress – Kiili tn 10

 

1.8  Senine aadress – Mooni tn 100A

Katastritunnus – 78405:503:0950

Kinnistusregistri registriosa – 22958901

Uus aadress – Kiili tn 8

1.9  Senine aadress – Vaablase tn 12/Mooni tn 101

Katastritunnus – 78405:503:0720

Kinnistusregistri registriosa – 2552501

       Uus aadress – Vaablase tn 12 // Kiili tn 5

1.10 Senine aadress – Mooni tn 109

 Katastritunnus – 78405:503:0580

 Kinnistusregistri registriosa – 1546501

        Uus aadress – Kiili tn 7

1.11  Senine aadress – A. H. Tammsaare tee 88

  Katastritunnus – 78405:503:0006

  Korteriomandite kinnistusregistri registriosad – 11027601-11034701

  Uus aadress – Kiili tn 11

1.12  Senine aadress – A. H. Tammsaare tee 88A

  Katastritunnus – 78405:503:0170

  Kinnistusregistri registriosa – 414301

  Uus aadress – Kiili tn 17

1.13  Senine aadress – A. H. Tammsaare tee 88b

  Katastritunnus – 78405:503:0020

  Kinnistusregistri registriosa – 47101, hoonestusõiguse registriosa - 153301

  Uus aadress – Kiili tn 19

1.14  Senine aadress – A. H. Tammsaare tee 90

  Katastritunnus – 78405:503:1110

  Korteriomandite kinnistusregistri registriosad – 7328501-7335601

  Uus aadress – Kiili tn 20

1.15  Senine aadress – A. H. Tammsaare tee 94

  Katastritunnus – 78405:503:0250

  Kinnistusregistri registriosa – 2526001

  Uus aadress – Kiili tn 16

1.16 Senine aadress – A. H. Tammsaare tee 94B

  Katastritunnus – 78405:503:1240

  Kinnistusregistri registriosa – 15065701

  Uus aadress – Kiili tn 18

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel paigaldada hoonetele uued aadresside numbrimärgid 31. detsembriks 2008

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Tallinna Maa-ametile, XXXXXXXX, Tallinna Haridusametile, Vivatex Holding OÜ-le, Tallinna 32.-le Keskkoolile, Tallinna Sõbrakese Lasteaiale, Tallinna Lasteaiale Mooniõied, Eesti Energia Aktsiaseltsile, XXXXXXXX, XXXXXXXX, korteriühistule Meietorn, Universal Industries Osaühingule, Kinnisvaravalduse AS-le, KORTERIÜHISTULE TAMMSAARE 90, MAXIMA Eesti OÜ-le, Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti Tallinna  katastribüroole, Põhja-Eesti Päästekeskusele ja Aktsiaseltsile Eesti Post. KORTERIÜHISTUL TAMMSAARE 90 ja korteriühistul Meietorn teavitada aadresside muutumisest kõiki korteriomanikke. Katastriüksuste omanikel informeerida aadressi muutmisest oma lepingupartnereid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär