Tallinna Linnavalitsus 05.11.2008 määrus number 81.
Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine