Tallinna Linnavalitsus 05.11.2008 määrus number 81.
Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnosas Tlv k 1602 01.10.2008