Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.11.2008 määrus number 81 [RT IV, 27.06.2013, 61]
Jõustumine:10.11.2008
Redaktsiooni kehtivus:10.11.2008 - ... [RT IV, 27.06.2013, 61]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

 5. november 2008 nr 81

 

 

 

Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2
p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2008 korraldusega nr 1602-k kehtestatud Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringust.

 

 

 

§ 1. Määrata Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis Peterburi tee 52d kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Tõrviku tänav, Tambeti tänav ja Tõivu tänav vastavalt lisale.

§ 2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3. Määrus jõustub 10. novembril 2008.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

5. novembri 2008 määruse nr 81

“Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas”

LISA

Tõrviku tänava, Tambeti tänava ja Tõivu tänava skeem

Tõrviku tänava, Tambeti tänava ja Tõivu tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär