Tallinna Linnavolikogu 30.10.2008 määrus number 36.
Tallinna jäätmehoolduseeskiri

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine