Tallinna Linnavolikogu 30.10.2008 määrus number 36.
Tallinna jäätmehoolduseeskiri

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord Tvk m 34 01.11.2007 08.11.2007
2 Tallinna jäätmehoolduseeskiri Tvk m 6 08.03.2007 15.03.2007