Tallinna Linnavolikogu 30.10.2008 määrus number 36.
Tallinna jäätmehoolduseeskiri

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine