Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Priit Pärtelpojale
Tallinna Linnavalitsus 29.10.2008 korraldus number 1802
Redaktsiooni kehtivus:29.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. oktoober 2008 nr 1802-k

 

 

Volituste andmine Priit Pärtelpojale

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 72 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ja § 49 lg 1 p 4 ning tulenevalt Kristiine Linnaosa Valitsuse ettepanekust:

 

 

1. Volitada Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitjat Priit Pärtelpoega esindama Tallinna linna Tallinna linna ja osaühingu Grundvel (registrikood 11247471) kaasomandis oleva, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriossa nr 11152901 kantud korteriomandi, asukohaga Tallinnas Endla tn 92-9,  kasutuskorra kokkuleppe sõlmimisel.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Priit Pärtelpojale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär