Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tn 105, 107, 111, 113, 117, 117E, Sipelga tn 5, 5a, 7, 8b, Sõpruse pst 188A, 192A ja A.H.Tammsaare tee 80A, 80B, 82, 84 katastriüksuste aadresside muutmine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 29.10.2008 korraldus number 1784
Redaktsiooni kehtivus:29.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. oktoober 2008 nr 1784-k

 

 

Mooni tn 105, 107, 111, 113, 117, 117E, Sipelga tn 5, 5a, 7, 8b, Sõpruse pst 188A, 192A ja A. H. Tammsaare tee 80A, 80B, 82, 84 katastriüksuste aadresside  muutmine Mustamäe linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ja § 18 lg 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p‑ga 1.3.2 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2008 määruse nr 43 „Tänavanimede määramine Mustamäe linnaosas“ § 1 p-st 2 ja Mooni tänava, Sipelga tänava, Sõpruse pst ning A. H. Tammsaare tee aadresside korrastamise vajadusest:

 

 

1. Muuta katastriüksuste aadressid alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress –   Mooni tn 105

Katastritunnus – 78405:503:1180

Korteriomandite kinnistusregistri registriosad – 12683301-12692101

Uus aadress – Vaablase tn 1

1.2 Senine aadress –   Mooni tn 107

Katastritunnus – 78405:503:0420

Korteriomandite kinnistusregistri registriosad – 23671601-23677501

Uus aadress – Kuklase tn 2

1.3 Senine aadress – Mooni tn 111

Katastritunnus – 78405:503:1190

Korteriomandite kinnistusregistri registriosad – 15119801-15128601

Uus aadress – Kuklase tn 4

1.4  Senine aadress – Mooni tn 113

Katastritunnus – 78405:503:0014

Korteriomandite kinnistusregistri registriosad – 23372801-23378701

Uus aadress – Kuklase tn 6

1.5  Senine aadress – Mooni tn 117

Katastritunnus – 78405:503:1070

       Korteriomandite kinnistusregistri registriosad – 9215701-9224501

       Uus aadress – Kuklase tn 10

1.6  Senine aadress – Mooni tn 117E

Katastritunnus – 78407:701:5681

Kinnistusregistri registriosa – 2888001

Uus aadress – Kuklase tn 8

1.7 Senine aadress –   Sipelga tn 5

Katastritunnus – 78405:503:0110

Kinnistusregistri registriosa– 52601 ja hoonestusõiguse registriosa nr 90901

Uus aadress – Kuklase tn 16

1.8  Senine aadress – Sipelga tn 5a

Katastritunnus – 78405:503:0120

Kinnistusregistri registriosa – 52501

Uus aadress – Kuklase tn 18

1.9  Senine aadress – Sipelga tn 7

Katastritunnus – 78405:503:0440

Korteriomandite kinnistusregistri registriosad – 22599801-22618901

       Uus aadress – Kuklase tn 14

1.10 Senine aadress – Sipelga tn 8b

 Katastritunnus – 78405:503:0027

 Kinnistusregistri registriosa – 7920501

 Uus aadress – Kuklase tn 17

1.11 Senine aadress – Sõpruse pst 188A

 Katastritunnus – 78405:503:1220

 Korteriomandite kinnistusregistri registriosad – 13620001-13623501

        Uus aadress – Kuklase tn 3

1.12  Senine aadress – Sõpruse pst 192A

  Katastritunnus – 78405:501:1860

  Kinnistusregistri registriosa – 2510601

  Uus aadress – Kuklase tn 5

1.13  Senine aadress – A. H. Tammsaare tee 80A

  Katastritunnus – 78405:503:0620

  Kinnistusregistri registriosa – 3732001

  Uus aadress – Kuklase tn 11

1.14  Senine aadress – A. H. Tammsaare tee 80B

  Katastritunnus – 78405:503:0850

  Kinnistusregistri registriosa – 2528501

  Uus aadress – Kuklase tn 13

1.15  Senine aadress – A. H. Tammsaare tee 82

  Katastritunnus – 78405:503:1057

  Korteriomandite kinnistusregistri registriosad – 7191701-7197601

  Uus aadress – Kuklase tn 15

1.16  Senine aadress – A. H. Tammsaare tee 84

  Katastritunnus – 78405:503:1090

  Korteriomandite kinnistusregistri registriosad – 7123601-7129501

  Uus aadress – Kuklase tn 12

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel paigaldada hoonetele uued aadresside numbrimärgid 31. detsembriks 2008.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Korteriühistule Mooni tn 105,   Mooni 111, Mooni 113, Mooni 117, A. H. Tammsaare tee 82, Sipelga 7, „Tammsaare tee 84“, Mooni tn 107 ELAMUÜHISTULE, Sõpruse pst 188A korteriühistule, Osaühingule Jaotusvõrk, Raoul Aalberg´ile, Valentina Gavriljuk´ile Pjotr Smoljakov´ile, Aktsiaseltsile „Frentert“, Rutt Tänav´ale, Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti Tallinna  katastribüroole, Põhja-Eesti Päästekeskusele ja Aktsiaseltsile Eesti Post. Korteriühistutel Mooni tn 105, Mooni 111, Mooni 113, Mooni 117, A. H. Tammsaare tee 82, Sipelga 7, „Tammsaare tee 84“ ja Mooni tn 107 ELAMUÜHISTUL ning Sõpruse pst 188A korteriühistul teavitada aadresside muutmisest kõiki korteriomanikke. Katastriüksuste omanikel informeerida aadressi muutmisest oma lepingupartnereid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär