Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 29.10.2008 määrus number 80 [RT IV, 27.06.2013, 7]
Jõustumine:03.11.2008
Redaktsiooni kehtivus:03.11.2008 - ... [RT IV, 27.06.2013, 7]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

 29. oktoobri 2008 nr 80

 

 

 

Tänavanimede määramine Kesklinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2008 korraldusega nr 1570-k kehtestatud Pärnu mnt 158 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust.

 

 

 

§ 1. Määrata Kesklinnas Kitseküla asumis Pärnu mnt 158 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Vaari tänav ja Reketi tänav vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3. Määrus jõustub 3. novembril 2008.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

29. oktoobri 2008 määruse nr 80

“Tänavanimede määramine Kesklinnas“

LISA

Vaari tänava ja Reketi tänava skeem

Vaari tänava ja Reketi tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär