Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni ja Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 29.10.2008 määrus number 79
Jõustumine:03.11.2008
Kehtetuks tunnistamine:07.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:03.11.2008 - ...

KEHTETU:

Tlv m 02.12.2009 nr 88 jõust. 07.12.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

29. oktoober 2008 nr 79

 

 

 

 

 

Tallinna kriisikomisjoni ja Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisude muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 21 lõike 1, Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse punktide 1.2 ja 2.3 alusel.

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005 määrusega nr 8 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muudetakse järgmiselt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Raivo Küüt ja Ahti Põldma;

2) kinnitada komisjoni liikmeteks Põhja Politseiprefektuuri politseiprefekt Elmar Vaher ja Põhja Kaitseringkonna ülem kolonel Albert Helme.

 

§ 2. Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määrusega nr 70 kinnitatud Tallinna
kriisireguleerimismeeskonna koosseisu ametinimetusi muudetakse järgmiselt:

1) meeskonna koosseisu lisatakse liige ametinimetusega „Häirekeskuse esindaja“;

2) meeskonna koosseisu lisatakse liige ametinimetusega „MTÜ Tallinna ja Harjumaa Reservpäästerühma esindaja“.

 

§ 3. Määrus jõustub 3. novembril 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär