Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Tallinna lasteaedade maarajatised)
Tallinna Linnavalitsus 22.10.2008 korraldus number 1761
Redaktsiooni kehtivus:22.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. oktoober 2008 nr 1761-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Tallinna lasteaedade maarajatised)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.4, 15 ja 17 alusel ning kooskõlas Tallinna Haridusameti põhimääruse § 5, § 6 punktidega 5 ja 15:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Haridusameti valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud 18 Tallinna lasteaia maarajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2008

korralduse nr 1761-k

LISA

 

 

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Haridusameti

valitsemisele ja bilanssi üleantavad Tallinna lasteaedade maarajatised

 

Jrk

Töö nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

 

 

nr.

 

 

 

 

 

 

 

Kalamaja Lasteaed, Vana Kalamaja tänav 28

 

 

 

 

 

1

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

1038

248 206,62

 

 

2

Muru

346

16 262,87

 

 

3

Trepp

tk

1

139 885,71

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

404 355,20

 

 

 

Tallinna Asunduse Lasteaed, Pallasti tänav 19 / Pallasti tänav 21a

 

 

 

 

 

1

Sõidutee asfaltbetoonkate TAB 12 II

820

218 723,52

 

 

2

Betoonäärekivi

m

148

32 588,40

 

 

3

Muru

389

18 283,97

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

269 595,90

 

 

 

Tallinna Lasteaed Karikakar, Õismäe tee 22

 

 

 

 

 

1

Betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

252

95 020,25

 

 

2

Sõidutee asfaltbetoonkate  TAB 12 II

825

270 682,18

 

 

3

Betoonäärekivi  200x80x1000 mm

m

123

30 833,64

 

 

4

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

1200

255 066,90

 

 

5

Muru

911

42 819,28

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

694 422,25

 

 

 

Sitsi Lasteaed, Vihuri tänav 3

 

 

 

 

 

1

Betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

150

74316,175

 

 

2

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

2111

514 442,36

 

 

3

Muru

633

27 107,91

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

615 866,45

 

 

 

Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill,  Vilisuu tänav 5

 

 

 

 

 

1

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

135

47942,55

 

 

2

Sõidutee asfaltbetoonkate     TAB 12 II

1332

377316,22

 

 

3

Betoonäärekivi  200x80x1000 mm

m

729

172861,62

 

 

4

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

1241

356211,06

 

 

5

Muru

776

33231,81

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

987 563,26

 

 

 

Tallinna Päevalille Lasteaed, Raua tänav  53

 

 

 

 

 

1

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

154

58705,08

 

 

2

Sõidutee asfaltbetoonkate   TAB 12 II

526

192021,92

 

 

3

Betoonäärekivi  200x80x1000 mm

m

52

15496,20

 

 

4

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

203

63781,35

 

 

5

Kõnnitee betoonkividest kate ohutussaartel

121

51817,65

 

 

6

Muru

791

33874,18

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

415 696,38

 

 

 

Tallinna Lasteaed Pallipõnn, Akadeemia tee 50

 

 

 

 

 

1

Sõidutee asfaltbetoonkate  TAB 12 II

902

232623,73

 

 

2

Betoonäärekivi  200x80x1000 mm

m

82

20708,26

 

 

3

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

360

105463,17

 

 

4

Muru

787

33702,88

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

392 498,03

 

 

 

Tallinna Sõbrakese Lasteaed,  Mooni tänav 109

 

 

 

 

 

1

Sõidutee asfaltbetoonkate TAB 12 II

380

138401,47

 

 

2

Betoonäärekivi  200x80x1000 mm

m

653,4

158457,13

 

 

3

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II 

1062

299171,96

 

 

4

Muru

1353

57941,55

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

653 972,10

 

 

 

Tallinna Lepatriinu Lasteaed,  Keemia tänav 40

 

 

 

 

 

1

Sõidutee asfaltbetoonkate TAB 12 II

515

149635,07

 

 

2

Betoonäärekivi  200x80x1000 mm

m

465

98752,25

 

 

3

Asfaltbetoonkate TAB 8 II

1092

321474,12

 

 

4

Kõnnitee betoonkividest kate ohutussaartel

89

39043,41

 

 

5

Muru

504

21583,55

 

 

6

Tugimüür

tk

1

251745,39

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

882 233,79

 

 

 

Lasteaed Ojake, Ädala tänav 3

 

 

 

 

 

1

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

22

8978,52

 

 

2

Sõidutee asfaltbetoonkate TAB 12 II

1200

297562,38

 

 

3

Betoonäärekivi 200x80x1000 mm

m

261

58881,60

 

 

4

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

995

247024,25

 

 

5

Muru

989

42353,43

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

654 800,18

 

 

 

Lastesõim Planeedi Mudila,  Planeedi tänav 16

 

 

 

 

 

1

Betoonäärekivi  200x80x1000 mm

m

332

73403,28

 

 

2

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

783

276932,46

 

 

3

Kõnnitee betoonkividest kate ohutussaartel

122

74093,70

 

 

4

Muru

900

38542,05

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

462 971,49

 

 

 

Tallinna Kullatera Lasteaed, Magdaleena tänav 11

 

 

 

 

 

1

Sõidutee asfaltbetoonkate TAB 12 II

419

128889,21

 

 

2

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

536

147901,20

 

 

3

Muru

407

17429,57

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

294 219,98

 

 

 

Tallinna Linnupesa Lasteaed,  Lagle puiestee 3

 

 

 

 

 

1

Sõidutee asfaltbetoonkate TAB 12 II

891

284938,56

 

 

2

Betoonäärekivi200x80x1000 mm

m

84

16933,43

 

 

3

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

580

152877,20

 

 

4

Muru

1153

49376,65

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

504 125,84

 

 

 

Tallinna 1. Internaatkool,  Tondi tänav 40

 

 

 

 

 

1

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

369

111116,00

 

 

2

Sõidutee asfaltbetoonkate TAB 12 II

2256

663566,67

 

 

3

Betoonäärekivi 200x80x1000 mm

m

72

14514,37

 

 

4

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

54

9419,30

 

 

5

Muru

2613

111900,42

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

910 516,76

 

 

 

Tallinna Männiku Lasteaed,  Valdeku tänav 97

 

 

 

 

 

1

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

200

58074,20

 

 

2

Sõidutee asfaltbetoonkate TAB 12 II

886

232678,04

 

 

3

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

515

128614,51

 

 

4

Muru

1001

42867,32

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

462 234,07

 

 

 

Tallinna Tähekese Lasteaed,  Ehitajate tee 50

 

 

 

 

 

1

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

271

87109,21

 

 

2

Sõidutee asfaltbetoonkate TAB 12 II

1024

327651,07

 

 

3

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

430

99979,54

 

 

4

Muru

609

26080,12

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

540 819,95

 

 

 

Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkool,  A.H.Tammsaare tee 79

 

 

 

 

 

1

Pressitud betoonäärekivi 300x150x800 mm

m

164

71957,69

 

 

2

Sõidutee asfaltbetoonkate TAB 12 II

1478

437221,43

 

 

3

Muru

541

23168,07

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

532 347,19

 

 

 

Rõõmutarekese Lasteaed, Toom-Kuninga tänav 13 a

 

 

 

 

 

1

Kõnnitee asfaltbetoonkate TAB 8 II

543

151606,04

 

 

2

Muru

319

13661,02

 

 

 

Objekt kokku:

 

 

165 267,06

 

 

 

Kokku 18 lasteaeda:

 

 

9 843 505,87

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes