Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise merekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 22.10.2008 korraldus number 1758
Kehtetuks tunnistamine:27.05.2009
Redaktsiooni kehtivus:22.10.2008 - ...

KEHTETU:

Tlv k 27.05.2009 nr 874

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. oktoober 2008 nr 1758-k

 

 

Ajutise merekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korralduse nr 1725-k punktiga 1 moodustatud ajutise merekomisjoni uus koosseis järgmiselt:

1.1 Esimees:     Jaanus Mutli                             Tallinna abilinnapea

      Liikmed:     Toomas Vitsut                          Tallinna Linnavolikogu esimees

                        Deniss Boroditš                        Tallinna abilinnapea

Taavi Aas                                 Tallinna abilinnapea

                        Priit Kutser                               Abilinnapea nõunik

Andres Kompus                       Tallinna Transpordiameti arenguosakonna peaspetsialist

1.2 Kutsuda komisjoni töös osalema:

Kalev Kallo                              Riigikogu liige

Nathan Tõnnisson                     Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja

                        Ain Kaljurand                           aktsiaseltsi TALLINNA SADAM juhatuse esimees

                        Jüri Lember                              Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu

                                                                        volikogu esimees

Viktor Palmet                           Mittetulundusühingu Eesti Sadamate Liit tegevdirektor

Kalev Vapper                           Mittetulundusühingu Eesti Spordiseltsi Kalev Jahtklubi juhatuse liige

                        Jüri Kann                                  Eesti Mereakadeemia rektor

                        Anu Hallik-Jürgenstein BLRT Grupp Aktsiaseltsi kommunikatsioonidirektor

Enn Rohula                               Lindaliini aktsiaseltsi juhatuse esimees

 

 

2.      Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. veebruari 2008 korraldus nr 183-k “Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine“.

3.      Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1.1 ja Tallinna Transpordiametil punktis 1.2 nimetatud isikutele.

4.      Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes