Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine korteriomandite seadmiseks
Tallinna Linnavalitsus 22.10.2008 korraldus number 1750
Redaktsiooni kehtivus:22.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. oktoober 2008 nr 1750-k

 

 

Volituste andmine korteriomandite seadmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja  Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja § 44
lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Eluruumide erastamise seaduse § 6 ja § 214 lg 1 ja 2 ning tulenevalt vajadusest kiirendada korteriomandite seadmise menetlemist :

 

 

1. Volitada Tallinna Kesklinna vanema asetäitjat Jüri Lumpi, Tallinna Kesklinna Valitsuse elamumajanduse osakonna juhatajat Elvira Viiaskit ja Tallinna Kesklinna Valitsuse elamumajanduse osakonna eluruumide peaspetsialisti Harry Väljat esindama Tallinna linna korteriomandite seadmisel ning esitama ja allkirjastama ühepoolselt notariaalselt tõestatavaid  ja kinnitatavaid kinnistamisavaldusi korteriomandite seadmiseks ning jagama munitsipaalomandis olevaid kinnisasju korteriomanditeks.

2. Väljastada edasivolitamise õiguseta volikirjad punktis 1 nimetatud isikutele kehtivusega kolm (3) aastat.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele, Jüri Lumpile, Elvira Viiaskile ja Harry Väljale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri  ülesannetes