Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine ja tänavanime muutmine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 22.10.2008 määrus number 78 [RT IV, 02.07.2013, 7]
Jõustumine:27.10.2008
Redaktsiooni kehtivus:27.10.2008 - ... [RT IV, 02.07.2013, 7]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

 22. oktoober 2008 nr 78

 

 

 

Tänavanimede määramine ja tänavanime muutmine Kesklinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 4 ja lg 6 § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 3. septembri 2008 korraldusega nr 1439-k kehtestatud Mardi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust.

 

 

 

§ 1. Määrata Kesklinnas Keldrimäe asumis Mardi tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Võlvi tänav ja Vana-Keldrimäe tänav vastavalt lisale.

§ 2. Muuta Kesklinnas Keldrimäe asumis Tallinna Linnavalitsuse 19. veebruari 2003 määruse nr 18 „Tänavanimede määramine Kesklinnas“ punktiga 1 määratud Väike-Liivamäe tänava nimi Vana-Liivamäe tänavaks.

§ 3. Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 27. oktoobril 2008.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Võlvi tänava, Vana-Keldrimäe tänava ja Vana-Liivamäe tänava skeem