Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitsema volitatud asutuse muutmine (Kadaka tee 153 kinnistu)
Tallinna Linnavalitsus 15.10.2008 korraldus number 1721
Redaktsiooni kehtivus: - 21.10.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 21.10.2020 nr 1153

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. oktoober 2008 nr 1721-k

 

 

Linnavara valitsema volitatud asutuse muutmine (Kadaka tee 153 kinnistu)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 6, 14, 15 ja 17 alusel:

 

 

     

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallataval asutusel Tallinna Lastekodu anda oma valdusest ja bilansist Kadaka tee 153 asuv kinnistu (kinnistusregistri registriosa nr 1584301, katastritunnus 78405:501:1170, pindala 22585 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) ja selle oluliseks osaks olevad hooned üle Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavale asutusele Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks valdusse ja bilanssi.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Maa-ametile, Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Tallinna Lastekodule ja Tallinna Puuetega Noorte Keskusele Juks.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea

Priit Lello

linnapea ülesannetes

Linnakantselei õigusdirektor

 

linnasekretäri ülesannetes