Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 15.10.2008 korraldus number 1713
Redaktsiooni kehtivus:15.10.2008 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 19.05.2010 nr 811

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. oktoober 2008 nr 1713-k

 

 

Tallinna kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi koosseisu muutmine

 

 

 

Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 20 lõike 1 punktide 1 ja 5 ning Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 6 alusel:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2006 korraldusega nr 1919-k  kinnitatud Tallinna kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi  koosseisu  järgmiselt:

1.1 arvata töögrupi koosseisust välja Tõnu Tuppits ja Tarvo Sõlg;

1.2 kinnitada töögrupi liikmeteks Tallinna Keskkonnaameti juhataja Arvo Käärd ja Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist Risto Aasmaa;

1.3  töögrupi liikme Tarmo Sulg’i ametinimetuseks lugeda „Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja-hooldusosakonna juhataja“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jaanus Mutli

Abilinnapea

linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

 

linnasekretäri ülesannetes