Tallinna Linnavalitsus 15.10.2008 määrus number 69.
Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimäärus

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine