Tallinna Linnavalitsus 15.10.2008 määrus number 69.
Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimäärus

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tvk m 37 15.11.2007 22.11.2007 RT IV, 27.06.2013, 120