Tallinna Linnavalitsus 08.10.2008 korraldus number 1656.
Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemise otsustamine Tvk o 197 16.09.2004
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996