Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul

Tallinna Linnavalitsus 08.10.2008 korraldus number 1656

Redaktsiooni kehtivus 08.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. oktoober 2008 nr 1656-k

 

 

Tallinna linna liikmeõiguse teostaja
määramine Mittetulundusühingu Harjumaa
Ühistranspordikeskus üldkoosolekul

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 4, Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 117, § 118 lg 1 ja § 120 lg 2, Tallinna põhimääruse § 69 lg 3 ja Tallinna  Linnavolikogu 16. septembri 2004 otsuse nr 197 „ Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemise otsustamine“ punkti 3 alusel:

 

 

1. Volitada Tallinna Transpordiameti vanemökonomisti Mart Moosust 14. oktoobril 2008 toimuval Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus üldkoosolekul teostama Tallinna linna liikmeõigusi.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule ning Mittetulundusühingule Harjumaa Ühistranspordikeskus.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär