Tallinna Linnavalitsus 08.10.2008 määrus number 67.
Sporditegevuse toetamise taotluse ning treenerite ja harrastajate nimekirja vorm

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine