Tallinna Linnavalitsus 08.10.2008 määrus number 67.
Sporditegevuse toetamise taotluse ning treenerite ja harrastajate nimekirja vorm

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sporditegevuse toetamise kord Tvk m 28 21.08.2008 01.09.2008