Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara tasuta võõrandamine Tallinna Ülikoolile (Kotka tn 12 // Spordi tn 11 ja Lai tn 13 // Suur-Kloostri tn 1 asuvad kinnistud)
Tallinna Linnavolikogu 02.10.2008 otsus number 198
Redaktsiooni kehtivus:02.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2. oktoober 2008 nr 198

 

 

 

 

Linnavara tasuta võõrandamine Tallinna Ülikoolile (Kotka tn 12 // Spordi tn 11 ja Lai tn  13 // Suur-Kloostri tn 1 asuvad kinnistud)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 67 lg 1 punkti 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korra“ punktidega 3.3, 10.1, 14 ja 21.1 ning tulenevalt Tallinna linna, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Ülikooli vahel 5. mail 2006 sõlmitud ühiste kavatsuste protokollist nr 10‑19/382 ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võõrandada tasuta Tallinna Ülikoolile (registrikood 74000122, aadress Narva mnt 25) Tallinna linnale kuuluvad järgmised kinnistud:

1.1 Kotka tn 12 // Spordi tn 11, kinnistusregistri registriosa nr 1975001, pindala 11 372 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa;

1.2 Lai tn 13 // Suur-Kloostri tn 1, kinnistusregistri registriosa nr 23687701, pindala 913 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa.

2. Tallinna Elamumajandusametil:

2.2 korraldada punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud vara võõrandamine;

2.3 teha otsus teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumile, Tallinna Ülikoolile, Tallinna Maa-ametile, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees