Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Mittetulundusühing Audentese Võrkpalliklubi vahelise heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 01.10.2008 korraldus number 1636
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. oktoober 2008 nr 1636-k

 

 

Tallinna linna ja Mittetulundusühing Audentese Võrkpalliklubi vahelise heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Mittetulundusühing Audentese Võrkpalliklubi (äriregistri kood 80132193) vahel sõlmitav heade kavatsuste kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Kaia Jäppineni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Mittetulundusühing Audentese Võrkpalliklubile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse

1. oktoobri 2008

korraldusele nr 1636-k

 

HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPE

 

 

 

Tallinnas                                                                                                “……“ …………. 2008

 

Tallinna linn, keda esindab abilinnapea Kaia Jäppinen, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse…. oktoobri 2008 korralduse nr …. -k alusel,

ja

Mittetulundusühing Audentese Võrkpalliklubi (äriregistri kood 80132193), asukoht Tondi 84, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Marek Kaleta, kes tegutseb põhikirja alusel

 

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled sõlmisid alljärgneva heade kavatsuste kokkuleppe, edaspidi nimetatud kokkulepe, järgnevatel tingimustel:

 

Kokkuleppe eeldus

1.      Pooled soovivad kaasa aidata Tallinna linna tuntusele läbi võrkpallimeeskonna esinemise rahvusvahelistel võistlustel.

2.      Pooled soovivad läbi rahvusvahelise tasandi saavutusspordi propageerida sportlikku eneseteostust ja eluviisi.

3.      Tallinna linn soovib pakkuda linlastele tipptasemel sportlikku elamust.

4.      Tallinna linn soovib hooajaks 2008/2009 valida Tallinna võrkpalli esindusmeeskonnaks Mittetulundusühing Audentese Võrkpalliklubi võrkpallimeeskonna TALLINN SELVER (edaspidi TALLINN SELVER).

5.      Tallinna linn tunnustab TALLINN SELVER saavutusi ning tahet osaleda rahvusvahelistel võistlustel.

Poolte kokkulepped

6.      TALLINN SELVER 2008/2009 hooaja eesmärgid on Schenker Liigas, mis on Eesti, Läti ja Leedu ühisliiga, jõuda finaali, Euroopa karikasarja Challenge Cup`il pääseda teise ringi ning võita nii Eesti karika- kui ka meistrivõistlused.

7.      Tallinna võrkpalli esindusmeeskonna nimes peab sisalduma nimi Tallinn.

8.      TALLINN SELVER kohustub tegema endast kõikvõimaliku punktis 6 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

9.      TALLINN SELVER kohustub reklaamima Tallinna linna ja kasutama Tallinna sümboolikat kõikides reklaammaterjalides, võistlusdressil, võistlusvormil ja võistlusareenil, kus peetakse kodumänge.

10.  TALLINN SELVER toetab esindusmeeskonna noortetegevust ning aitab kaasa järjepidevusele töös noorte võrkpalluritega.

11.  TALLINN SELVER korraldab võimalusel näidistreeninguid või esinemisi Tallinna üldhariduskoolides ja spordiklubides.

12.  TALLINN SELVER kohustub osalema pealinnas läbiviidavatel sporti propageerivatel üritustel või nende korraldamisel.

Kokkuleppe tähtaeg

13.  Pooled täidavad kokkuleppest tulenevaid tegevusi oma pädevuse piires ning võtavad eesmärgiks täita kokkuleppega võetud kohustusi 2008/2009 võrkpallihooaja lõpuni.

14.  Kokkulepet võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.

15.  Poolte kontaktisikud:

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet                                  Mittetulundusühing

Juhataja                                                                        Audentese

Rein Ilves                                                                     Võrkpalliklubi

                                                                                    Juhatuse liige

                                                                                    Marek Kaleta

 

3725011874                                                              3725012567

rein.ilves@tallinnlv.ee                                                     marek.kaleta@audentes.ee


Kokkulepe on koostatud kahes (2) eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

 

Kaia Jäppinen                                                             Marek Kaleta

Tallinna linn                                                                 Mittetulundusühing Audentese

                                                                                  Võrkpalliklubi

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär